image
โซดาซ่า
 
12 กรัม x 12 ชิ้น x 12 แพ็ค
 
มีจำหน่ายที่
image
มินิโคอาล่า
เม็ดอมกลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
12 กรัม x 12 หลอด x 12 แพ็ค

มีจำหน่ายที่

กลูโคสอัดเม็ด
image
ไฮโคล่า
เม็ดอม กลิ่นโคล่า (แบบแขวน)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
2.8 กรัม x 24 ซอง x 24 แผง

image
Spry
เม็ดอม กลิ่นเลมอน (แบบแขวน)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 24 ซอง x 24 แผง
image
ไฮโคล่า
เม็ดอม กลิ่นโคล่า (ซอง)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ซอง x 12 กล่อง
image
สไปร์
เม็ดอม กลิ่นเลมอน (ซอง)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ซอง x 12 กล่อง
image
ฟิซซี่ โคล่า
(ผงน้ำตาลกลิ่นโคล่า)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
7 กรัม x 24 ซอง x 12 แผง
image
ฟิซซี่ สไปร์
(ผงน้ำตาลกลิ่นโคล่าเลมอน)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
7 กรัม x 24 ซอง x 12 แผง
image
ฟิซซี่ แดงมะนาวโซดา
(ผงน้ำตาล กลิ่นฟรุ๊ทสลัด)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
7 กรัม x 24 ซอง x 12 แผง

image
ฟรุ๊ตซี องุ่น
(เม็ดอมผสมวิตามินซี กลิ่นองุ่น)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
6 กรัม x 24 ซอง x 24 แผง
image
เมจิควิซ โคล่า
(เม็ดอมกลิ่นโคล่า)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
2.8 กรัม x 24 ซอง x 24 แผง
image
เมจิควิซ สไปร์
(เม็ดอมกลิ่นเลมอน)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
2.8 กรัม x 24 ซอง x 24 แผง
image
เมจิควิซ ส้ม
(เม็ดอมกลิ่นส้ม)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
2.8 กรัม x 24 ซอง x 24 แผง
image
เมจิควิซ ฟรุ๊ตตี้
(เม็ดอมกลิ่นผลไม้รวม)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
2.8 กรัม x 24 ซอง x 24 แผง
image
ไฮโคล่า (แบบตลับ)
เม็ดอม กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
15 กรัม x 12 ตลับ x 12 แพ็ค

image
สไปร์ (แบบตลับ) 
เม็ดอม กลิ่นเลมอน
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
15 กรัม x 12 ตลับ x 12 แพ็ค

image
ส้ม (แบบตลับ)
เม็ดอม กลิ่นส้ม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
2.8 กรัม x 24 ซอง x 36 แพ็ค

image
มิกซ์ฟรุ๊ต (แบบตลับ) 
เม็ดอม กลิ่นผลไม้รวม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
15 กรัม x 12 ตลับ x 12 แพ็ค
image
ไฮโคล่า (แบบพอร์ชั่นสี่เหลี่ยม)
เม็ดอม กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
2.8 กรัม x 24 ชิ้น x 36 แพ็ค
image
ส้ม (แบบพอร์ชั่นสี่เหลี่ยม)
เม็ดอม กลิ่นส้ม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
2.8 กรัม x 24 ชิ้น x 36 แพ็ค
image

ผลไม้รวม (แบบพอร์ชั่นสี่เหลี่ยม)
เม็ดอม กลิ่นผลไม้รวม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :

2.8 กรัม x 24 ชิ้น x 36 แพ็ค
image
โคล่าเชค
เม็ดอม กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
15 กรัม x 12 หลอด x 12 แพ็ค


image
ออร์เรนจ์เชค
เม็ดอม กลิ่นส้ม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
15 กรัม x 12 หลอด x 12 แพ็ค
image
ฟรุ๊ตตี้เชค
เม็ดอม กลิ่นผลไม้รวม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
15 กรัม x 12 หลอด x 12 แพ็ค


image
image
ไอซ์ซี่คูล โคล่า (ซอง)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
10 กรัม x 12 ซอง x 12 กล่อง

image
แลคโตะ โซดา
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
15 กรัม x 12 ซอง x 12 กล่อง
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้