กลูโคสอัดเม็ด
image

Hi! Cola เม็ดอม กลิ่นโคล่า (แบบแขวน)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 24 ซอง x 24 แผง

image

Spry เม็ดอม กลิ่นเลมอน (แบบแขวน)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 24 ซอง x 24 แผง

image

Hi! Cola เม็ดอม กลิ่นโคล่า 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ซอง x 12 กล่อง

image

เม็ดอม กลิ่นเลมอน 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ซอง x 12 กล่อง

image

Fizzii Cola ผงน้ำตาลกลิ่นโคล่า

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 7 กรัม x 24 ซอง x 12 แผง

image

Fizzii Spry ผงน้ำตาลกลิ่นโคล่าเลมอน

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 7 กรัม x 24 ซอง x 12 แผง

image

Fizzii Cola Super Cool ผงน้ำตาลกลิ่นโคล่าเมนทอล

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 7 กรัม x 24 ซอง x 12 แผง

image

Magic Whiz Cola เม็ดอมกลิ่นโคล่า

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 24 ซอง x 12 แผง

image

Magic Whiz Spry เม็ดอมกลิ่นเลมอน

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 24 ซอง x 12 แผง

image

Magic Whiz Orange เม็ดอมกลิ่นส้ม

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 24 ซอง x 12 แผง

image

Magic Whiz Fruity เม็ดอมกลิ่นผลไม้รวม

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 24 ซอง x 12 แผง

image

เม็ดอม กลิ่นโคล่า (แบบตลับ)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ตลับ x 12 แพ็ค

image

เม็ดอม กลิ่นเลม่อน (แบบตลับ)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ตลับ x 12 แพ็ค

image

เม็ดอม กลิ่นส้ม (แบบตลับ)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ตลับ x 12 แพ็ค

image

เม็ดอม กลิ่นผลไม้รวม (แบบตลับ)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ตลับ x 12 แพ็ค

image

Mini Koala Cola เม็ดอมกลิ่นโคล่า

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 12 กรัม x 12 หลอด x 12 แพ็ค

เฉพาะที่  

image

เม็ดอม กลิ่นโคล่า (แบบพอร์ชั่นสี่เหลี่ยม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 24 ซอง x 36 แพ็ค


image

เม็ดอม กลิ่นส้ม (แบบพอร์ชั่นสี่เหลี่ยม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 24 ซอง x 36 แพ็ค

image

เม็ดอม กลิ่นผลไม้รวม (แบบพอร์ชั่นสี่เหลี่ยม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 24 ซอง x 36 แพ็ค


image

เม็ดอม กลิ่นผลไม้รวม (Shake)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 หลอด x 12 แพ็ค

image

เม็ดอม กลิ่นส้ม (Shake)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 หลอด x 12 แพ็ค

image

เม็ดอม กลิ่นโคล่า (Shake)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 หลอด x 12 แพ็ค

image

Soda Za

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 12 กรัม x 12 ชิ้น x 12 แพ็ค

image

Dinosaur World (แบบแขวน)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 10.5 กรัม x 12 ชิ้น x 12 แพ็ค

image

ไอซ์ซี่คูล-โคล่า

เม็ดอมปราศจากน้ำตาล กลิ่นโคล่า ตราโรสเซล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ซอง x 12 กล่อง

Powered by MakeWebEasy.com