เยลลี่
กัมมี่เบอร์รี่ โคล่า

วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ชิ้น x 12 กล่อง
จำหน่ายที่
 
กัมมี่เบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่

วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นสตรอเบอร์รี่
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ชิ้น x 12 กล่อง
จำหน่ายที่
 
กัมมี่เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่และกลิ่นองุ่น
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นบลูเบอร์รี่และกลิ่นองุ่น
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ชิ้น x 12 กล่อง
 จำหน่ายที่
 
กัมมี่เบอร์รี่ บลูฮาวาย
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นสับปะรด
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 6 กรัม x 12 ชิ้น x 24 แผง
(OUT OF STOCK)
กัมมี่เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่&องุ่นเคียวโฮ
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นบลูเบอร์รี่และกลิ่นองุ่น
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 6 กรัม x 12 ชิ้น x 24 แผง
(OUT OF STOCK)
กัมมี่เบอร์รี่ ฟรุ๊ตตี้
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นผลไม้ต่างๆ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 6 กรัม x 12 ชิ้น x 24 แผง
จำหน่ายที่

กัมมี่เบอร์รี่ โคล่า (แบบซอง)
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นโคล่า 
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 30 ชิ้น x 24 แพ็ค
จำหน่ายที่

กัมมี่เบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ (แบบซอง)
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นสตรอเบอร์รี่
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 30 ชิ้น x 24 แพ็ค
จำหน่ายที่

 
กัมมี่เบอร์รี่ องุ่น (แบบซอง)
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นองุ่น
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 30 ชิ้น x 24 แพ็ค
(OUT OF STOCK)

กัมมี่เบอร์รี่ ส้ม (แบบซอง)
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นส้ม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 2.8 กรัม x 30 ชิ้น x 24 แพ็ค
จำหน่ายที่


image
 บับเบิ้ล กัมมี่ ผลไม้รวม
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นผลไม้รวม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 20 กรัม x 12 ซอง x 24 แพ็ค
จำหน่ายที่
image
บับเบิ้ล กัมมี่ โคล่า
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 20 กรัม x 12 ซอง x 24 แพ็ค
จำหน่ายที่
image
กัมมี่ มิกซ์
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นผลไม้ต่างๆ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 30 กรัม x 12 ซอง x 24 แพ็ค
จำหน่ายที่

กัมมี่เบอร์รี่ โคล่า (แบบซองตั้ง)
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 39 กรัม x 12 ซอง x 6 แพ็ค
จำหน่ายที่
 
กัมมี่เบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ (แบบซองตั้ง)
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นสตรอเบอร์รี่
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 39 กรัม x 12 ซอง x 6 แพ็ค
จำหน่ายที่
 
กัมมี่เบอร์รี่ รวมรสผลไม้ (แบบซองตั้ง)
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นองุ่น,สตรอเบอร์รี่,ส้ม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 39 กรัม x 12 ซอง x 6 แพ็ค
จำหน่ายที่
 

 กัมมี่ ไข่มุก
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นผลไม้รวม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 15 กรัม x 12 ซอง x 12 แพ็ค
จำหน่ายที่

image
เยลลี่ปาร์ตี้  หัวใจ , แซนวิช , ABC 

- เยลลี่ปาร์ตี้  หัวใจ วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นผลไม้
 
- เยลลี่ปาร์ตี้  แซนวิช วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปผสม
 มาร์เมลโลว์ กลิ่นผลไม้
 
- เยลลี่ปาร์ตี้  ABC วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นผลไม้

ขนาดบรรจุภัณฑ์
 
เยลลี่ปาร์ตี้  หัวใจ : 90 กรัม x 4 ชิ้น x 12 แพ็ค
 
เยลลี่ปาร์ตี้  แซนวิช : 80 กรัม x 4 ชิ้น x 12 แพ็ค
 
 เยลลี่ปาร์ตี้  ABC : 90 กรัม x 4 ชิ้น x 12 แพ็ค

จำหน่ายที่
 

image
กัมมี่เบอร์รี่ องุ่น

วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นองุ่น
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 30 กรัม x 8 ชิ้น x 18 แพ็ค

จำหน่ายที่
 
image
กัมมี่เบอร์รี่ โคล่า

วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 30 กรัม x 8 ชิ้น x 18 แพ็ค

จำหน่ายที่
image
กัมมี่เบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่

วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นสตรอเบอร์รี่
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 30 กรัม x 8 ชิ้น x 18 แพ็ค

จำหน่ายที่
กัมมี่เบอร์รี่ โคล่า

วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 5 กรัม x 12 ชิ้น x 24 แผง
จำหน่ายที่

กัมมี่เบอร์รี่ แอปเปิ้ล

วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นแอปเปิ้ล
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 5 กรัม x 12 ชิ้น x 24 แผง
จำหน่ายที่

image
กัมมี่ บริก
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นผลไม้รวม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
15 กรัม x 12 ซอง x 12 กล่อง
จำหน่ายที่
 
image
กัมมี่ ทาวเวอร์
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
16 กรัม x 12 ซอง x 12 กล่อง
(OUT OF STOCK)
image
กัมมี่แอนเกมส์ : เวิร์ดส์
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นโคล่า พร้อมผงน้ำตาล
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
22 กรัม x 12 ซอง x 18 แพ็ค
จำหน่ายที่
  
image
กัมมี่แอนเกมส์ : โดมิโน่
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
40 กรัม x 12 ซอง x 24 แพ็ค
จำหน่ายที่
  
image
กัมมี่แอนเกมส์ : พัสเซิล
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นผลไม้รวม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
40 กรัม x 12 ซอง x 24 แพ็ค
จำหน่ายที่
  
image
กัมมี่เบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นสตรอเบอร์รี่
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 5 กรัม x 12 ชิ้น x 24 แผง
จำหน่ายที่


 
เยลลี่แบบกิโลกรัม
กัมมี่ เบอร์รี่
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
500 กรัม x 20 ถุง
 
  • กลิ่นโคล่า
  • กลิ่นสตรอเบอร์รี่
  • กลิ่นแอปเปิ้ล
  • กลิ่นองุ่น
  • กลิ่นส้ม
จำหน่ายที่

 
กัมมี่ ไข่มุก
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นผลไม้รวม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
500 กรัม x 20 ถุง

  • สีแดง กลิ่นสตรอเบอร์รี่
  • สีฟ้า กลิ่นทุตตี้ฟรุ๊ตตี้
  • สีส้ม กลิ่นส้ม
  • สีเขียว กลิ่นแอปเปิ้ล

จำหน่ายที่


กัมมี่ เวิร์ด
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลื่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
500 กรัม x 20 ถุง
(OUT OF STOCK)

 

กัมมี่ โดมิโน่
วุ้นเพ็กตินสำเร็จรูป กลิ่นโคล่า
ขนาดบรรจุภัณฑ์ :
500 กรัม x 20 ถุง
(OUT OF STOCK)

  

 

OUT OF STOCK
image
กัมมี่เบอร์รี่ ส้ม
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป กลิ่นส้ม
(OUT OF STOCK)
image
เยลลี่รูปปูอัด
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปผสมมาร์ชแมลโลว์เคลือบน้ำตาล กลิ่นสตรอเบอร์รี่
(OUT OF STOCK)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้